تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - های دستی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 19 آبان 1388

های دستی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: باغداری، ماشین الات کشاورزی، 

ابزارهای دستی كه در گلكاری، سبزی كاری و درختكاری مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از نظر اندازه و شكل، مناسب كار جسمانی بوده و وزن آن‌ها تا آنجا كه به كیفیت جنسشان آسیبی وارد نیاورد، سبك باشند. این وسایل باید همیشه تمیز نگه داشته شوند و قسمت‌های رنگ نخورده فلزی باید هر از چندی یك بار رغن كاری شوند. وسایل كوچك برای حفظ بهتر در موقعی كه به آن‌ها نیاز نیست باید روی دیوار به میخ یا قلاب آویزان شوند. مهم‌ترین ابزارهای دستی كه در باغبانی به كار می‌روند به قرار زیرند:
1- بیل ساختمان‍ی :
  یك نوع بیل است كه برای تسطیح زمین، مرزبندی و آبیاری استفاده می‌شود و به بیل ساختمانی معروف است. دارای یك صفحه فلزی به شكل مستطیل با كمی فرورفتگی در وسط می‌باشد. لبه بیل كه در خاك فرو می‌رود به شكل نیم دایره است.
 2- بیل نك باریك:
نوع دوم  كه برای برگرداندن یا پابیل كردن زمین و همچنین گوده زدن به كار می‌رود به نام بیل نك باریك (بیل نك تیز) معروف است. قسمت فلزی این نوع بیل ذوزنقه‌ای شكل است و گاهی روی دسته آن زایده‌ای از تخته، برای قرار دادن پا و فشار آوردن بر خاك‌های سخت وجود دارد.

3- بیلچه:
برای بیرون آوردن نشاء از خزانه و كاشتن آن در باغچه یا گلدان و همچنین نرم كردن خاك و سله شكنی گلدان به كار می‌رود. بیلچه ممكن است به طور كامل از فلز ساخته شده باشد كه در این صورت دسته آن توخالی است یا ممكن است قسمت سر آن فلزی و دسته آن چوبی باشد.
4- میخ نشاء:
این وسیله كه استفاده از آن در برخی از نواحی ایران رایج شده تمام فلزی و دارای دسته خمیده و تنه مخروطی شكل است. مورد استفاده آن ایجاد حفره‌ای در زمین برای قرار دادن نشاء در خاك می‌باشد.
5- شن كش:
شن كش دارای دسته چوبی بلند و یك قسمت فلزی است كه روی دندانه‌هایی در یك ردیف قرار گرفته است. این وسیله برای تسطیح خاك، جمع‌آوری سنگ و مواد زاید و زیر خاك كردن بذرهای برخی از گیاهان به كار می‌رود.
6- فوكا یا كج بیل:
عبارت از یك تیغه فلزی تیشه مانند به شكل مربع یا مستطیل است كه به یك دسته چوبی متصل است و برای حذف علف‌های هرز به كار می‌رود.
7- كفگیرك:
وسیله دسته‌بلند دیگری است كه برای حذف علف‌های هرز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حقیقت نوعی فوكا است. دارای صفحه فلزی مستطیل شكل لبه تیزی است كه با قرار دادن آن در سطح زمین و فشار دادن به جلو ریشه علف‌های هرز از زیر سطح خاك قطع می‌شوند.
 8- سله شكن چرخی:
این وسیله كه به آن وجین‌كن چرخی نیز گفته می‌شود دارای دسته بلند بوده و قسمت فلزی آن افزون بر یك تیغه ثابت، كه به اشكال مختلف است و برای حذف علف‌های هرز به كار می‌رود، در هر دو طرف دارای دو چرخه فلزی دندانه‌دار می باشد. در برخی از انواع آن، چند چرخ دندانه‌دار در جلو و یك تیغه ثابت در عقب قرار دارد كه با حركت دادن آن به طرف جلو دندانه‌ها در زمین فرو رفته و خاك را زیر و رو می‌كنند و تیغه ثابت ریشه علف‌های هرز را از زیر سطح خاك می‌برد. بنابراین از این وسیله هم برای سله شكنی و هم برای دفع علف‌های هرز استفاده می‌كنند.
 9- وجین كن دستی (شفره):
وسیله كوچكی دارای سر فلزی و دسته چوبی است كه از آن برای بیرون آوردن علف‌های هرز با ریشه استفاده می‌گردد. این وسیله در بعضی نقاط به وجین كار دسته كوتاه یا شفره معروف است.
10- چنگك:
وسیله‌ای شبیه بیل است كه به جای صفحه آهنی، سه، تا پنج دندانه بلند دارد. از انواع چنگك برای خراش دادن سطح خاك، تهویه توده كود، برداشت سیب زمینی و سوخ‌های گل‌ها استفاده می‌شود. در استان فارس به آن «اوسی» یا «اوسین» می‌گویند.
11- قیچی باغبانی:
انواع كوچك قیچی باغبانی برای قطع شاخه‌های خشك و هرس كردن شاخه‌های باریك، قطع گل و تهیه قلمه استفاده می‌شود. نوعی قیچی كه قیچی هرس نامیده می‌شود برای قطع شاخه‌های بزرگ و شاخه‌هایی كه در دسترس نیستند به كار می‌رود. نوع دیگر قیچی كه در باغبانی به كار می‌رود قیچی چمن زنی است كه با آن چمن را كوتاه می‌كنند.
 12- چاقوی پیوند:
چاقوی پیوند مانند یك چاقوی معمولی است با این تفاوت كه دو تیغه است و نوك یك تیغه آن در یك طرف و نوك تیغه دوم در هر دو طرف نیمه گرد است كه هنگام پیوند سپر‍ی (شكمی)، به وسیله آن پوست پایه را جدا می‌سازند.
 13- اره:
در باغبانی از سه نوع اره استفاده می‌شود كه عبارتند از: اره تربر كه دندانه‌های آن بلند است، اره خشك بر كه دندانه‌های آن كوتاه‌تر و به اندازه معمولی است و اره كمانی كه اغلب تیغه آن به طور معمول قابل تعویض است.
14- اسكنه زن:
این وسیله كه در پیوند اسكنه استفاده می‌شود عبارت است از یك وسیله فلزی كه در دو سو لبه برنده دارد. از لبه بزرگ‌تر برای شكاف دادن پایه و از لبه كوچك‌تر برای باز نگه داشتن آن و قرار دادن پیوندك استفاده می‌شود.
15- داس و داسك:
از داس در باغبانی برای قطع كردن بوته‌ گل‌ها پس از خشك شدن، همچنین بریدن علف‌های هرز استفاده می‌شود. وسیله دیگری كه داسك نامیده می‌شود مانند چاقوی خمیده است و در موقع پیوند برای صاف كردن محل‌‌های بریده شده و تراشیدن قطعه‌های ناصاف استفاده می‌شود.
16- نهر كن دستی:
برای ایجاد جوی‌های كوچك در مزرعه از وسیله‌ای به نام نهركن دستی استفاده می‌شود. این وسیله دارای یك دسته چوبی بلند و یك سر فلزی است كه در آن یك صفحه مثلثی در جهت عمود منصف قاعده تا شده و در وسط قاعده به دسته متصل می‌باشد. از این وسیله برای خاك دادن در پای محصول‌هایی مانند سیب زمینی نیز استفاده می‌شود.
 17- كولتیواتور دستی:
از این وسیله كه در اندازه‌های مختلف و با تعداد شاخه‌های مختلف ساخته می‌شود برای سله شكنی و زیر و رو كردن خاك استفاده می‌شود.
 18- خط زن:
این وسیله كه در بذركاری استفاده می‌شود، شیار كوچكی ایجاد می‌كند كه در آن با دست، بذر ریخته می‌شود. خط زن از یك میله تشكیل شده كه به فاصله‌هایی كه قابل تنظیم است حامل بیلچه‌های كوچك می‌باشد و پس از آماده سازی زمین، با این دستگاه می‌توان شیارهای منظمی برای كاشت بذر، در زمین ایجاد كرد. نوع دیگر كه به نام خط انداز است در باغبانی به كار می‌رود كه به طور معمول از فلز ساخته شده و یا سر فلزی و دسته چوبی بلند دارد. فاصله خط‌ها در خط انداز، قابل تنظیم نیست.
19- كلنگ دو سر:
از این وسیله در كندن زمین‌های سخت برای حفر نهر و غیره استفاده می‌شود.
20- تیشه چنگك دار:
از تیشه چنگك‌دار كه یك سوی آن به تیشه می‌ماند برای كندن زمین، برای سله شكنی و دفع علف‌های هرز، به كار برده شده و سوی دیگر كه به شكل چنگك است برای جمع‌آوری علف‌های هرز زده شده از میان ردیف‌ها استفاده می‌شود.
 21- چنگك دستی:
 از این وسیله كه دارای دسته چوبی و سر پنجه‌ای نوك تیز و خمیده است برای جمع‌آوری علف‌های هرز و گیاهان قطع شده استفاده می‌شود.
 22- الك:
از انواع الك برای غربال كردن خاك، ماسه و خاكبرگ‌ استفاده می‌شود.
23- آب پاش:
از انواع آب پاش برای آبیاری باغچه‌های كوچك یا گلدان استفاده می‌شود. به طور معمول آب پاش‌هایی كه در گلخانه استفاده می‌شوند دارای لوله بلند می‌باشند. امروزه برای آبیاری دستی، به ویژه در گلخانه‌ها، بیشتر از لوله‌های لاستیكی یا پلاستیكی نرم استفاده می‌كنند كه به طور معمول یك سر- آب پاش به نوك آنها نصب شده است كه آب را به صورت ذره‌‌های ریز در آورده و از شستن خاك گلدانها جلوگیری می‌كند. وسیله دیگری كه برای آبیاری، به ویژه برای چمن، متداول است، گردونه آبی است كه در آن در اثر خارج شدن آب از یك منفذ، محور لوله خروجی به سوی مخالف می‌گردد و آب را به صورت دایره پخش می‌كند. گردونه آبی را در روی چمن باید جابه‌جا كرد تا تمام قسمت‌ها آبیاری شوند.
24- كلدار یا كرویا كرا:
 از این وسیله برای مرزبندی كرت‌ها در مزرعه استفاده می‌شود و از یك صفحه آهنی بزرگ دسته‌دار ساخته شده كه این صفحه از دو سو به زنجیر وصل است در مرزبندی یك نفر این صفحه آهنی را در خاك فرو می‌برد و نفر دوم با دسته‌هایی كه به زنجیر متصل است آن را می‌كشد. بدین ترتیب مقدار به نسبت زیادی خاك به جلو كشیده می‌شود

viabiovit.com/viagra-osterreich-rezeptfrei.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:05 ق.ظ

Lovely info. With thanks.
where yo buy viagra generic viagra buy online buy sildenafil tablets buy generic viagra pills where can i buy a viagra blue pill price of viagra uk buy viagra india get a prescription online for viagra buy viagra online pharmacy
http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:37 ب.ظ

Wonderful posts. Appreciate it!
we recommend cheapest cialis cialis pills boards enter site very cheap cialis cialis price thailand cialis rezeptfrei cialis reviews cialis flussig cialis 10 doctissimo costo in farmacia cialis cialis 20 mg
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:38 ق.ظ

Cheers. I enjoy it.
cialis online napol enter site very cheap cialis cialis 5 mg funziona click now cialis from canada cialis 5mg prix buy cialis online legal look here cialis order on line cialis rezeptfrei sterreich buy cialis uk no prescription when can i take another cialis
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:32 ب.ظ

You actually explained that very well!
cialis farmacias guadalajara how to buy cialis online usa cialis professional from usa cialis free trial cialis generico en mexico we choice cialis uk side effects for cialis cialis for sale south africa cialis online estudios de cialis genricos
Viagra 20 mg best price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:10 ق.ظ

Wonderful write ups. Cheers!
pharmacy order online buying viagra online australia buy viagra onlines viagra tablets buy online rx online pharmacy viagra prices viagra for cheap prices order viagra online cheap where can you buy viagra uk how to buy viagra uk
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 11:50 ب.ظ

Wow plenty of very good material.
click here take cialis side effects for cialis buy cialis sample pack cialis cuantos mg hay venta de cialis canada free cialis cialis super kamagra cialis 20mg prix en pharmacie tesco price cialis cialis et insomni
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 09:52 ب.ظ

Really quite a lot of useful information!
cialis 20mg preis cf generic cialis 20mg tablets wow cialis 20 compare prices cialis uk cialis in sconto cialis ahumada cialis canada where do you buy cialis only best offers cialis use generic cialis pill online
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:30 ق.ظ

Cheers, I enjoy it!
acquistare cialis internet prices on cialis 10 mg we use it 50 mg cialis dose cialis rezeptfrei sterreich brand cialis generic are there generic cialis tadalafil buy cialis sample pack cialis prices in england cialis patent expiration
How do you treat Achilles tendonitis?
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:00 ق.ظ
Great web site you've got here.. It's hard to find excellent
writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you!
Take care!!
indiaenglehardt.weebly.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 09:49 ق.ظ
A fascinating discussion is worth comment. I do
believe that you should publish more on this topic, it might not be a
taboo matter but generally folks don't speak about such subjects.
To the next! All the best!!
Harriet
جمعه 22 اردیبهشت 1396 11:34 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I in finding It really useful &
it helped me out a lot. I'm hoping to provide one thing back and help others such
as you helped me.
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 02:13 ب.ظ
I used to be suggested this web site by my cousin. I'm no longer sure whether this put up is written by him as nobody else recognise
such distinctive about my trouble. You're wonderful! Thanks!
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 03:28 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like me, simply pay a quick visit this site daily as it provides quality
contents, thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :