تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - های دستی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 19 آبان 1388

های دستی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: باغداری، ماشین الات کشاورزی، 

ابزارهای دستی كه در گلكاری، سبزی كاری و درختكاری مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از نظر اندازه و شكل، مناسب كار جسمانی بوده و وزن آن‌ها تا آنجا كه به كیفیت جنسشان آسیبی وارد نیاورد، سبك باشند. این وسایل باید همیشه تمیز نگه داشته شوند و قسمت‌های رنگ نخورده فلزی باید هر از چندی یك بار رغن كاری شوند. وسایل كوچك برای حفظ بهتر در موقعی كه به آن‌ها نیاز نیست باید روی دیوار به میخ یا قلاب آویزان شوند. مهم‌ترین ابزارهای دستی كه در باغبانی به كار می‌روند به قرار زیرند:
1- بیل ساختمان‍ی :
  یك نوع بیل است كه برای تسطیح زمین، مرزبندی و آبیاری استفاده می‌شود و به بیل ساختمانی معروف است. دارای یك صفحه فلزی به شكل مستطیل با كمی فرورفتگی در وسط می‌باشد. لبه بیل كه در خاك فرو می‌رود به شكل نیم دایره است.
 2- بیل نك باریك:
نوع دوم  كه برای برگرداندن یا پابیل كردن زمین و همچنین گوده زدن به كار می‌رود به نام بیل نك باریك (بیل نك تیز) معروف است. قسمت فلزی این نوع بیل ذوزنقه‌ای شكل است و گاهی روی دسته آن زایده‌ای از تخته، برای قرار دادن پا و فشار آوردن بر خاك‌های سخت وجود دارد.

3- بیلچه:
برای بیرون آوردن نشاء از خزانه و كاشتن آن در باغچه یا گلدان و همچنین نرم كردن خاك و سله شكنی گلدان به كار می‌رود. بیلچه ممكن است به طور كامل از فلز ساخته شده باشد كه در این صورت دسته آن توخالی است یا ممكن است قسمت سر آن فلزی و دسته آن چوبی باشد.
4- میخ نشاء:
این وسیله كه استفاده از آن در برخی از نواحی ایران رایج شده تمام فلزی و دارای دسته خمیده و تنه مخروطی شكل است. مورد استفاده آن ایجاد حفره‌ای در زمین برای قرار دادن نشاء در خاك می‌باشد.
5- شن كش:
شن كش دارای دسته چوبی بلند و یك قسمت فلزی است كه روی دندانه‌هایی در یك ردیف قرار گرفته است. این وسیله برای تسطیح خاك، جمع‌آوری سنگ و مواد زاید و زیر خاك كردن بذرهای برخی از گیاهان به كار می‌رود.
6- فوكا یا كج بیل:
عبارت از یك تیغه فلزی تیشه مانند به شكل مربع یا مستطیل است كه به یك دسته چوبی متصل است و برای حذف علف‌های هرز به كار می‌رود.
7- كفگیرك:
وسیله دسته‌بلند دیگری است كه برای حذف علف‌های هرز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حقیقت نوعی فوكا است. دارای صفحه فلزی مستطیل شكل لبه تیزی است كه با قرار دادن آن در سطح زمین و فشار دادن به جلو ریشه علف‌های هرز از زیر سطح خاك قطع می‌شوند.
 8- سله شكن چرخی:
این وسیله كه به آن وجین‌كن چرخی نیز گفته می‌شود دارای دسته بلند بوده و قسمت فلزی آن افزون بر یك تیغه ثابت، كه به اشكال مختلف است و برای حذف علف‌های هرز به كار می‌رود، در هر دو طرف دارای دو چرخه فلزی دندانه‌دار می باشد. در برخی از انواع آن، چند چرخ دندانه‌دار در جلو و یك تیغه ثابت در عقب قرار دارد كه با حركت دادن آن به طرف جلو دندانه‌ها در زمین فرو رفته و خاك را زیر و رو می‌كنند و تیغه ثابت ریشه علف‌های هرز را از زیر سطح خاك می‌برد. بنابراین از این وسیله هم برای سله شكنی و هم برای دفع علف‌های هرز استفاده می‌كنند.
 9- وجین كن دستی (شفره):
وسیله كوچكی دارای سر فلزی و دسته چوبی است كه از آن برای بیرون آوردن علف‌های هرز با ریشه استفاده می‌گردد. این وسیله در بعضی نقاط به وجین كار دسته كوتاه یا شفره معروف است.
10- چنگك:
وسیله‌ای شبیه بیل است كه به جای صفحه آهنی، سه، تا پنج دندانه بلند دارد. از انواع چنگك برای خراش دادن سطح خاك، تهویه توده كود، برداشت سیب زمینی و سوخ‌های گل‌ها استفاده می‌شود. در استان فارس به آن «اوسی» یا «اوسین» می‌گویند.
11- قیچی باغبانی:
انواع كوچك قیچی باغبانی برای قطع شاخه‌های خشك و هرس كردن شاخه‌های باریك، قطع گل و تهیه قلمه استفاده می‌شود. نوعی قیچی كه قیچی هرس نامیده می‌شود برای قطع شاخه‌های بزرگ و شاخه‌هایی كه در دسترس نیستند به كار می‌رود. نوع دیگر قیچی كه در باغبانی به كار می‌رود قیچی چمن زنی است كه با آن چمن را كوتاه می‌كنند.
 12- چاقوی پیوند:
چاقوی پیوند مانند یك چاقوی معمولی است با این تفاوت كه دو تیغه است و نوك یك تیغه آن در یك طرف و نوك تیغه دوم در هر دو طرف نیمه گرد است كه هنگام پیوند سپر‍ی (شكمی)، به وسیله آن پوست پایه را جدا می‌سازند.
 13- اره:
در باغبانی از سه نوع اره استفاده می‌شود كه عبارتند از: اره تربر كه دندانه‌های آن بلند است، اره خشك بر كه دندانه‌های آن كوتاه‌تر و به اندازه معمولی است و اره كمانی كه اغلب تیغه آن به طور معمول قابل تعویض است.
14- اسكنه زن:
این وسیله كه در پیوند اسكنه استفاده می‌شود عبارت است از یك وسیله فلزی كه در دو سو لبه برنده دارد. از لبه بزرگ‌تر برای شكاف دادن پایه و از لبه كوچك‌تر برای باز نگه داشتن آن و قرار دادن پیوندك استفاده می‌شود.
15- داس و داسك:
از داس در باغبانی برای قطع كردن بوته‌ گل‌ها پس از خشك شدن، همچنین بریدن علف‌های هرز استفاده می‌شود. وسیله دیگری كه داسك نامیده می‌شود مانند چاقوی خمیده است و در موقع پیوند برای صاف كردن محل‌‌های بریده شده و تراشیدن قطعه‌های ناصاف استفاده می‌شود.
16- نهر كن دستی:
برای ایجاد جوی‌های كوچك در مزرعه از وسیله‌ای به نام نهركن دستی استفاده می‌شود. این وسیله دارای یك دسته چوبی بلند و یك سر فلزی است كه در آن یك صفحه مثلثی در جهت عمود منصف قاعده تا شده و در وسط قاعده به دسته متصل می‌باشد. از این وسیله برای خاك دادن در پای محصول‌هایی مانند سیب زمینی نیز استفاده می‌شود.
 17- كولتیواتور دستی:
از این وسیله كه در اندازه‌های مختلف و با تعداد شاخه‌های مختلف ساخته می‌شود برای سله شكنی و زیر و رو كردن خاك استفاده می‌شود.
 18- خط زن:
این وسیله كه در بذركاری استفاده می‌شود، شیار كوچكی ایجاد می‌كند كه در آن با دست، بذر ریخته می‌شود. خط زن از یك میله تشكیل شده كه به فاصله‌هایی كه قابل تنظیم است حامل بیلچه‌های كوچك می‌باشد و پس از آماده سازی زمین، با این دستگاه می‌توان شیارهای منظمی برای كاشت بذر، در زمین ایجاد كرد. نوع دیگر كه به نام خط انداز است در باغبانی به كار می‌رود كه به طور معمول از فلز ساخته شده و یا سر فلزی و دسته چوبی بلند دارد. فاصله خط‌ها در خط انداز، قابل تنظیم نیست.
19- كلنگ دو سر:
از این وسیله در كندن زمین‌های سخت برای حفر نهر و غیره استفاده می‌شود.
20- تیشه چنگك دار:
از تیشه چنگك‌دار كه یك سوی آن به تیشه می‌ماند برای كندن زمین، برای سله شكنی و دفع علف‌های هرز، به كار برده شده و سوی دیگر كه به شكل چنگك است برای جمع‌آوری علف‌های هرز زده شده از میان ردیف‌ها استفاده می‌شود.
 21- چنگك دستی:
 از این وسیله كه دارای دسته چوبی و سر پنجه‌ای نوك تیز و خمیده است برای جمع‌آوری علف‌های هرز و گیاهان قطع شده استفاده می‌شود.
 22- الك:
از انواع الك برای غربال كردن خاك، ماسه و خاكبرگ‌ استفاده می‌شود.
23- آب پاش:
از انواع آب پاش برای آبیاری باغچه‌های كوچك یا گلدان استفاده می‌شود. به طور معمول آب پاش‌هایی كه در گلخانه استفاده می‌شوند دارای لوله بلند می‌باشند. امروزه برای آبیاری دستی، به ویژه در گلخانه‌ها، بیشتر از لوله‌های لاستیكی یا پلاستیكی نرم استفاده می‌كنند كه به طور معمول یك سر- آب پاش به نوك آنها نصب شده است كه آب را به صورت ذره‌‌های ریز در آورده و از شستن خاك گلدانها جلوگیری می‌كند. وسیله دیگری كه برای آبیاری، به ویژه برای چمن، متداول است، گردونه آبی است كه در آن در اثر خارج شدن آب از یك منفذ، محور لوله خروجی به سوی مخالف می‌گردد و آب را به صورت دایره پخش می‌كند. گردونه آبی را در روی چمن باید جابه‌جا كرد تا تمام قسمت‌ها آبیاری شوند.
24- كلدار یا كرویا كرا:
 از این وسیله برای مرزبندی كرت‌ها در مزرعه استفاده می‌شود و از یك صفحه آهنی بزرگ دسته‌دار ساخته شده كه این صفحه از دو سو به زنجیر وصل است در مرزبندی یك نفر این صفحه آهنی را در خاك فرو می‌برد و نفر دوم با دسته‌هایی كه به زنجیر متصل است آن را می‌كشد. بدین ترتیب مقدار به نسبت زیادی خاك به جلو كشیده می‌شود

buy tadalafil
جمعه 16 آذر 1397 02:56 ق.ظ

Whoa many of beneficial tips!
cuanto cuesta cialis yaho buying cialis overnight tadalafil 20 mg venta de cialis canada cialis coupons cialis en 24 hora cialis generico lilly if a woman takes a mans cialis cipla cialis online tadalafil tablets
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:38 ب.ظ

Regards! An abundance of facts.

cialis prices tadalafil 20 mg buying brand cialis online how to buy cialis online usa cialis generisches kanada how to purchase cialis on line i recommend cialis generico generic cialis tadalafil cialis wir preise achat cialis en suisse
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Amazing all kinds of useful info.
tadalafilo generic cialis tadalafil viagra cialis levitra cialis online cialis reviews cialis daily cialis prices cialis et insomni discount cialis generic cialis in vietnam
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 02:12 ب.ظ

Great content, Regards.
price cialis per pill cialis flussig cialis dosage cialis qualitat interactions for cialis where do you buy cialis side effects for cialis click here to buy cialis cialis daily cialis daily
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:45 ق.ظ

Nicely put. Regards.
buy cialis cialis online deutschland cialis 20 mg cost cialis professional yohimbe does cialis cause gout cialis rckenschmerzen cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg funziona cialis 50 mg soft tab buy cialis uk no prescription
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 01:41 ب.ظ

You suggested it exceptionally well!
look here cialis cheap canada cialis daily new zealand order cialis from india cialis rezeptfrei online prescriptions cialis cialis manufacturer coupon cialis for bph purchase once a day cialis cialis generico milano cialis official site
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Thanks, Useful information.
cialis dose 30mg walgreens price for cialis buy cialis we choice free trial of cialis buy original cialis buy brand cialis cheap cialis 50 mg soft tab cialis tablets australia cialis cuantos mg hay cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 01:37 ب.ظ

Wow plenty of superb tips.
tadalafil only best offers 100mg cialis cialis patentablauf in deutschland cialis generika in deutschland kaufen buy cialis sample pack cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg preis cf we use it cialis online store buy brand cialis cheap price cialis best
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:13 ق.ظ

Truly loads of terrific info.
cialis daily reviews link for you cialis price cialis authentique suisse generic cialis prices for cialis 50mg viagra cialis levitra canadian drugs generic cialis dose size of cialis cialis kaufen wo generic cialis in vietnam
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 01:40 ب.ظ

Appreciate it! Ample write ups.

ou acheter du cialis pas cher cialis 20mg preis cf comprar cialis 10 espa241a buying brand cialis online venta de cialis canada cialis generique cialis prezzo in linea basso cialis vs viagra cialis for sale south africa cialis daily
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 01:46 ق.ظ

Amazing data. Appreciate it!
buy cialis uk no prescription interactions for cialis cialis generico in farmacia cialis venta a domicilio cost of cialis per pill cialis 5 mg para diabeticos american pharmacy cialis cialis rckenschmerzen cialis dose 30mg cialis per paypa
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 02:27 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of content!

if a woman takes a mans cialis where to buy cialis in ontario cialis authentique suisse cialis daily dose generic cialis prezzo al pubblico cialis 20mg prix en pharmacie no prescription cialis cheap overnight cialis tadalafil cialis y deporte bulk cialis
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:40 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy it.
cialis online napol acheter du cialis a geneve buy cialis uk no prescription precios cialis peru cialis cipla best buy tadalafil 20mg tadalafil tablets cialis 10 doctissimo cialis purchasing cost of cialis per pill
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:20 ب.ظ

With thanks. Wonderful stuff!
cialis flussig look here cialis cheap canada only best offers cialis use cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg effetti collateral fast cialis online we choice cialis uk calis venta de cialis canada we recommend cheapest cialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:14 ق.ظ

You explained that really well!
cialis bula cialis 20mg cialis professional yohimbe cialis rezeptfrei sterreich buy name brand cialis on line cialis 20 mg effectiveness canada discount drugs cialis overnight cialis tadalafil cialis pills price each cialis canada
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:43 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
generic cialis levitra import cialis wow cialis tadalafil 100mg if a woman takes a mans cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis purchasing cialis uk next day generic for cialis generic cialis at walmart usa cialis online
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:44 ق.ظ

Truly lots of fantastic tips.
cialis 05 cialis super acti cialis uk next day prezzo cialis a buon mercato calis cialis daily cialis per paypa cialis pills price each we recommend cialis info cialis online
buy levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:20 ب.ظ

Factor certainly used.!
buy levitra 10mg levitra 10 mg kopen buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo levitra prices vardenafil 20mg generic levitra buy levitra 10mg buy levitra 10mg
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 09:11 ق.ظ

You expressed that effectively.
acquisto online cialis viagra vs cialis cialis arginine interactio cialis pas cher paris click now buy cialis brand buy cheap cialis in uk deutschland cialis online i recommend cialis generico enter site natural cialis generic cialis levitra
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 05:35 ق.ظ

You expressed it perfectly!
cialis in sconto generic cialis at walmart cialis billig only now cialis for sale in us cialis tadalafil cialis qualitat cialis 5 mg funziona buying cialis in colombia cialis qualitat only now cialis for sale in us
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 7 مهر 1397 04:00 ق.ظ

With thanks! I like this!
price cialis best cialis generico en mexico can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil online generic low dose cialis cialis dose 30mg usa cialis online cialis en mexico precio cialis for sale cheap cialis
online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 07:19 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
global pharmacy canada canadian pharmacycanadian pharmacy buy viagra online usa canada online pharmacy canada drugs online canadian pharmaceuticals reviews canadian medications top rated canadian pharmacies online drugstore online reviews canadian medications 247
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:41 ب.ظ

Seriously all kinds of beneficial advice!
cialis usa cost buying cialis in colombia cialis cipla best buy cialis australia org when can i take another cialis legalidad de comprar cialis the best site cialis tablets cialis preise schweiz cialis tablets look here cialis order on line
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:42 ب.ظ

You've made your point very clearly!!
where to buy cialis in ontario only here cialis pills cialis kaufen wo cialis sans ordonnance cilas usa cialis online cialis per paypa buy cialis cheap 10 mg buy cheap cialis in uk cialis vs viagra
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:37 ق.ظ

Cheers! Helpful stuff.
costo in farmacia cialis low dose cialis blood pressure cialis canadian drugs cialis side effects cialis generico postepay only now cialis 20 mg miglior cialis generico cialis great britain enter site very cheap cialis cialis reviews
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:24 ب.ظ

Regards! Lots of material.

northwest pharmacies mail order canadian medications pharmacy pharmacy canada plus canadian pharmacies online prescriptions canada online pharmacies reviews online pharmacies in usa pharmacy canada 24 drugstore online reviews online pharmacy are canadian online pharmacies safe
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:32 ق.ظ

Cheers, I like it.
buy cheapest viagra online buy sildenafil tablets vaigra buying viagra online without prescription buy viagra online without prescription uk buy sildenafil citrate online buying viagra without a prescription viagra buy viagra viagra pharmacy prices buy cheap viagra
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:44 ق.ظ

Kudos! Ample material.

achat cialis en suisse generic cialis 20mg uk generic cialis at walmart cialis pills canadian discount cialis fast cialis online generic cialis soft gels cialis online acquistare cialis internet cialis dosage amounts
viabiovit.com/viagra-osterreich-rezeptfrei.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:05 ق.ظ

Lovely info. With thanks.
where yo buy viagra generic viagra buy online buy sildenafil tablets buy generic viagra pills where can i buy a viagra blue pill price of viagra uk buy viagra india get a prescription online for viagra buy viagra online pharmacy
http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:37 ب.ظ

Wonderful posts. Appreciate it!
we recommend cheapest cialis cialis pills boards enter site very cheap cialis cialis price thailand cialis rezeptfrei cialis reviews cialis flussig cialis 10 doctissimo costo in farmacia cialis cialis 20 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :