تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب خاک شناسی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

تا قبل از سال 1950 برای كنترل آفات و بیماریهای خاكزاد ، اقدام به تعویض خاك بستر پس از چند دوره تولید شده.                       در طی دهه 1950 روش پر زحمت و زمان بر تعویض خاك بستر از رونق افتاد و ضد عفونی خاك جایگزین آن گردید                                . امروزه  عمل ضد عفونی خاك بستر در تمام گلخانه ها بعنوان یك روش معمول و استاندارد انجام می گیرد.     
ضدعفونی خاك شامل :   روشهای غیر شیمیایی   روشهای شیمیایی
روشهای  غیر شیمیایی ضد عفونی خاك معمولاً با افزایش دمای خاك توسط: بخار آب تابش خورشیدی
در این روش تنها پاتوژنهای بیماریزا بطور انتخابی از بین رفته ولی تعداد زیادی از ارگانیزمهای مفید در خاك باقی مانده و در برابر استقرار مجدد عوامل بیماریزا مقاومت می كنند بنابراین ضدعفونی به معنی پاستوریزه كردن خاك است نه استریل نمودن.

بدلیل اینكه اكثر عوامل بیماریزای خاكزی در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه از بین می روند و تعداد بیشماری از ارگانیزمهای مفید در این دما زنده می مانند معمولا از این دما برای ضد عفونی استفاده می گردد                          .
  مراحل ضد عفونی با بخار آب آماده سازی بستر خاك بستر قبل از ضد عفونی باید كاملاً نرم و نفودپذیر گردد ، تا انتقال بخار و گرمای ناشی از آن در تمامی بستر به سرعت انجام گیرد.
خاك بستر نباید خشك باشد زیرا: محیط خشك مانند عایق عمل كرده و در برابر انتقال دما مقاومت می نماید. مرطوب بودن خاك علاوه بر انتقال بهتر گرما باعث جوانه زدن بذور علفهای هرز و تندش اسپور مقاوم قارچ ها و باكتری ها شده كه به حرارت حساس می باشند.
شرایط بستر :

ادامه مطلب

جمعه 8 بهمن 1389

کود سبز

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: خاک شناسی، سایر، 

کود سبز شامل گیاهی است که آنرا قبل از کاشت محصول اصلی کشت کرده و بعد از مقداری رشد سبزینه آنرا به زمین بر می گردانند بدون اینکه از این گیاه محصولی برداشت کنند این گیاه می تواند شامل هر گیاهی باشد غیر از آنهایی که بخشهای خشبی دارند با اثر آللوپاتی بر روی گیاه محصول دار بعدی می گذارند. در اصل کود سبز یک تناوب است که محصول ندارد و برای بهبود و حاصلخیزی خاک و در صورت لگوم بودن تامین کل یا بخشی از ازت مورد استفاده محصول بعدی استفاده می شود به طوری که از نظر رطوبت با محصول اصلی در رقابت نباشد.

کود سبز یک روش دیرینه کشاورزی است که استفاده از آن فواید زیادی را به همراه دارد. یک هکتار کود سبز معمولا بین 25 تا 50 تن شاخه ، برگ و انساج گیاهی تازه تولید می کند و این بقایا را وارد خاک می کند که خود حدوداً برابر با 10 تا 20 تن کود حیوانی بود که این مقادیر حدود 1 تا 2 تن هوموس به خاک بیافزاید.
یکی از مهمترین فواید کود سبز بهبود خواص فیزیکی خاک می باشد. بالا رفتن هوموس باعث تشکیل خاک دانه ها می شود و لوله های مویین خاک بیشتر شده و تهویه و نفوذپذیری خاک را افزایش می دهند. کود سبز از دو طریق بر میزان تلفات ناشی از آب شویی تاثیر می گذارد یکی از طریق انتقال آب از خاک به اتمسفر بر اثر تعرق ، و دیگری از طریق جذب عناصر غذایی از محلول خاک و جلوگیری از انتقال آن به زه آبها ، در صورتی که محصول دارای سایه انداز گسترده باشد و سطح خاک را به طور کامل بپوشاند ، تعرق مکانیزم اصلی اتلاف رطوبت خاک خواهد بود. اتلاف رطوبت خاک از راه تعرق موجب کاهش نفوذ آب به پایینتر از محدوده ریشه شده و در نتیجه میزان تلفات ناشی از آب شویی را کاهش می دهد.

ادامه مطلب

دوشنبه 12 مهر 1389

آلودگی خاك

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: خاک شناسی، 

- آلودگی خاك


آلودگی خاك

هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشكله خاك به طوری كه استفاده از آن ناممكن گردد آلودگی خاك نامیده می شود.
آلودگی شیمیایی از یك نظر به معنی انحراف عناصر شمیایی از چرخه های طبیعی خود است كربن ، نیتروژن و فسفات هایی كه از زباله های شهرها به آبهای روان منتقل می شوند در حقیقت از چرخه خاك و گیاه خارج شده اند. هنگامی كه از هوا وآب به عنوان محل تخلیه فاضلاب استفاده می شود ، آلودگی ایجاد می گردد، زیرا هوا و آب می توانند به آهستگی اجزای را به چرخه های طبیعی خود بازگردانند.از سوی دیگر ذرات خاك با وسعت سطوح و فعالیت های كاتالیزوری خود همراه با آب و اكسیژن موجود می توانند آلوده كننده ها را بی اثر كنند. خاكها زباله و پسمانده را سریعاً تجزیه می كنند و اجزای آنها را به چزخه های طبیعی خود باز می گردانند و در نتیجه اختلال و به هم خوردگی محیطی حاصل از فعالیت انسان را به حداقل كاهش می دهند.The Role of Poisionous Elements in soil pollution

نقش عناصر سمی در آلودگی خاك:
تمام یون های عناصر غذایی كم مصرف در غلظت های موجود در خاك خیلی بیشتر از حد طبیعی مسموم كننده هستند. وقوع طبیعی عناصر سمی در غلظت های زیاد در خاك ها به جز در مورد مسمومیت های گیاهی توسط AlBe ، Cr ، Zn ، As ، Cd ، Hg و Pb را شامل می شود. آلودگی های خاك ناشی از كارخانه های ذوب فلزات ، زباله های شهری و صنعتی حشره كش ها و ترافیك اتومبیل ها همگی می توانند غلظت های عناصر یاد شده در خاك را به حد سمی برسانند. حیواناتی كه چرای آنها به نواحی آلوده محدود شده باشد، شدیدترین اثر تجمع مسموم كننده فلزات در خاك ها را نشان خواهند داد.خاك برای دفن بقایای آلوده كننده می تواند واسطه بسیار سالمتری از هیدروسفر یا اتمسفر باشد.خاك در مقایسه با هوا یا آب توان بهتری برای اكسیده كردن و ابقای آلوده كننده ها و انتقال آنها از زنجیره غذایی به خاك دارد.زباله شهری منبع بسیار با ارازشی از نیتروژن ، فسفات و آب برای گیاهان زراعی است.تحت مدیریت ضعیف ، استعمال زباله می تواند به آلودگی خاك توسط فلزات كمیاب منجر شود. برای پیش گیری از این واقعه، جلوگیری اولیه از الودگی زباله شهری به وسیله فلزات سمی است كه توسط كارخانه های صنعتی ایجاد می شود.
در خاك های اسیدی نادرند . آلودگی های خاك توسط عناصر سمی معمولاً در نتیجه فعالیت انسانی به وجود می آیند.عناصر آلوده كننده حاصل از فعالیت انسان و حالت های اكسایش آنها بر اساس عدد اتمی و نه بر اساس اهمیتThe Role of Poisionous Inorganic Compounds in Soil Pollution

ادامه مطلب

سه شنبه 19 آبان 1388

شوری و سدیمی بودن خاک :(EC) (شوری)

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: خاک شناسی، 

شوری و سدیمی بودن خاک :(EC) (شوری) :

خاکهای شور و سدیمی دارای مقادیر زیادی کلسیم، سدیم یا هر دو هستند. در آنهائی که سدیم زیاد است pH ، 8.5 یا بیشتر می باشد. وقتی pH  خاک 8.5 باشد، کمبود برخی از عناصر کم مصرف مانند cu,Mn, Fe و Zn  بروز می کند و بر رشد گیاه اثر منفی می گذارد. همچنین غلظت بالای سدیم به ریشه های گیاه صدمه می زند و تأثیر سوئی بر رشد گیاه دارد و بعلاوه خاکهای سدیمی با بیش از 20 درصد رس به واسطه تخریب خاکدانه های ناشی از جذب یون های سدیم هیدراته بر روی سطح رس دارای ساختمان فیزیکی نامناسب می باشند. این خاکها دارای نفوذ پذیری کمی بوده سله می بندند و محیط نامناسبی برای رشد گیاه به حساب می آیند. کل نمک های محلول در خاکهای سدیمی ممکن است زیاد باشد.

در خاکهای شور غلظت نمک های محلول بالا است و اگر کاتیون های غالب Mg یا Na باشند قلیایی هستند مع ذالک ممکن است در خاکهای شور H+ تبادلی زیاد شده و pH کمتر از 4، باشد که در چنین خاکهائی که شدیداً اسیدی هستند، قابلیت دسترسی عناصر غذائی تحت تأثیر قرار می گیرد.

آزمایش های شوری بر روی غلات در مزرعه در سطح ثابت مصرف کود کاهش 20 تا 50 درصدی را در مقدار فسفر گیاه نشان دادند. از سوی دیگر گراتان و مس(Grattan and Mass) (1984) مشاهده کردند که سمیت فسفر در محیط کشت شور در سویا بروز نموده حال آنکه در همان سطح فسفر در محیط غیر شور چنین سمیتی دیده نشد. این داده ها پیچیدگی های مشکلات حاصلخیزی خاک ناشی از شوری را نشان می دهد. بنابراین فهم ماهیت شوری و قلیائیت خاک می تواند کمک بزرگی در مدیریت حاصلخیزی چنین خاکهائی محسوب شود.

الف- پراکنش و ترکیبات ویژه :

بخش عمده ای از اراضی بخصوص در نواحی خشک و نیمه خشک جهان، در فصل تابستان دارای رسوبات نمک در سطح خاک هستند. نمک ها ممکن است در طی بارندگی به طرف تحت الارض حرکت کنند و یا امکان دارد دوباره در طی دوره خشکی به سطح خاک حرکت نمایند. بسته به وجود نمک ها، این خاکها ممکن است دارای مشکلات اسیدیته یا قلیائیت باشند. همچنین اگر نمک های سدیم غالب باشند، تخریب ساختمان خاک ممکن است مشکلات بیشتری را به بار آورد .

به دلیل فشار جمعیت و پی آمد آن افزایش تقاضای غذا، خاکهای متأثر از املاح، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. تقاضای زیاد غذا، آبیاری را در چنین مناطقی ایجاب کرده است. بدون امکانات کافی برای زهکشی، آبیاری وضعیت شوری، قلیائیت را بدتر نموده است. برای تولید غذا، به این خاکها باید به عنوان خاکهای مشکل دار که نیاز به اقدامات و عملیات مدیریتی ویژه دارند، برخورد کرد. ترکیب املاح، پراکنش آنها در پروفیل خاک، بافت، ساختمان خاک و گونه های گیاهی که کشت خواهند شد، رشد گیاه بر روی این خاکها را تعیین می کند.

منبع اصلی املاح در خاک، مینرال های اولیه در پوسته زمین است که تدریجاً آزاد می شوند و در طی هوازدگی شیمیایی انحلال حاصل می کنند. در برخی نواحی املاح از مناطق مرطوب از طریق آب سطحی و زیرزمینی به مناطق خشک و نیمه خشک حمل می گردند. این نمک ها ممکن است به وسیله حرکت موئینگی که ناشی از سرعت تبخیر زیاد به واسطه دمای زیاد در این مناطق است، به طرف سطح خاک حرکت کنند.

یون های غالب در محل های هوادیدگی، کربنات ها، بی کربنات ها، سولفات ها و کلریدهای کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم هستند. اغلب چنین نمک هائی با جریان آب به طرف پایین حرکت می کنند. آنهائی که قابلیت انحلالشان کم است، رسوب می نمایند در حالی که بقیه نمک ها در طی فرآیند های تبادل، جذب سطحی و تحرک تغییرات بیشتری می یابند. نتیجه نهائی این است که بعضی از نمک های کلسیم و منیزیم انتقال یافته و یون های کلرید و سدیم در غلظت بالا باقی می مانند. در برخی از نواحی، اقیانوس ها ممکن است، منشاء املاح باشند و مواد مادری ناشی از رسوبات دریائی باشند. شیل های مانکوس که در کلرادو، وایومینگ و یوتا یافت شده اند، مثالهای تیپیک از رسوبات دریائی شور هستند. همچنین مناطقی نظیر خاکهای ساحلی کری درکرلا (هندوستان) املاحشان از اقیانوس است. گاهی اوقات نمک از طریق باد یا به وسیله سیل به زمین  های دور دست حرکت می نماید. این خاکها وسعت کمی دارند و دارای مشکلات ویژه ای هستند.

وقتی که خاکها دارای مقادیر زیادی از کلریدها و سولفات باشند، در طی دوره های خشک اغلب رسوب این نمک ها بر روی سطح، ظاهری سفید رنگ به خاک می دهد. چنین خاکهائی خاکهای قلیائی سفید نامیده می شوند. اینها خاکی قلیائی نیستند و باید آنها را خاکهای شور نامید. وجود غلظت های بالای کربنات ها و بی کربنات های سدیم معمولاً به همراه هوموس دیسپرس شده در سطح خاک باعث تیره شدن رنگ خاک می گردد. از این رو آنها را خاکهایی قلیائی سیاه، (اکنون به عنوان خاکهای سدیمی شناخته می شوند) نامیده بودند زیرا سدیم عنصری است که باعث برخی از این خصوصیات بود. همچنین ضروری به نظر می رسد که بین خاکهای شور و خاکهای سدیمی تفاوت قائل شویم، چون روشهای مدیریتی لازم برای این تفاوت قابل ملاحظه است. سه خصوصیت برای تعیین و طبقه بندی شوری و سدیمی بودن وجود دارد که عبارتند از: 1- غلظت املاح 2- وضعیت سدیم و 3- pH که در زیر به طور خلاصه بحث می شود.

ب- شاخص جهت تعیین شوری و سدیمی بودن خاک:

1- غلظت نمک:

 غلظت نمک در محلول خاک بر اساس اصل توانائی نمک در هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با هدایت سنج تعیین می گردد. هدایت الکتریکی (ECe یا گاهی اوقات EC) بر حسب دسی زیمنس بر متر dsm به توان 1- اندازه گیری می شود واحد قدیمی تر اندازه گیری، میلی موس برسانتی متر بود.

2- وضعیت سدیم:

وضعیت سدیم به صورت نسبت+Na تبادلی به کل ظرفیت تبادل کاتیونی خاک تعیین می گردد. اصطلاحی که در این مورد استفاده می شود، درصد سدیم تبادلی (ESP) است.

وقتی که 15= ESP است، pH  خاک 8.5 یا بیشتر می باشد. مقادیر بیشتر pH,ESP خاک را تا 10 افزایش می دهد.

چون تعیین ESP وقت گیر است، یک روش خیلی ساده تر، اندازه گیری نسبت جذب سدیم (SAR) که نسبت غلظت های+Ca2+،Na+،Mg2 در عصاره اشباع خاک است می باشد. 

ادامه مطلب

سه شنبه 19 آبان 1388

اجزای تشکیل دهنده خاک:

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: خاک شناسی، 

اجزای تشکیل دهنده خاک:

خاک که پدوسفر نامیده می‌شود، می‌تواند به صورت یک مخزن شیمیایی در سطح زمین درنظرگرفته شود که از برهم کنش‌های چهارمخزن شیمیایی بزرگ تشکیل شده و به وسیله انرژی خورشیدی قدرت لازم را اخذ می‌نماید، خاک از زمانی که زندگی بر روی کره زمین شروع شده از گیاهان و حیوانات حمایت نموده است. خاک از سه حالت فیزیکی ماده یعنی جامد، مایع و گاز تشکیل شده است. تقریباً نصف حجم خاک بخش جامد، و نصف دیگر از آب و هوا تشکیل شده است. مقدار هوای خاک به مقدار آب بستگی دارد، در مقدار آب بهینه برای رشد اکثر گیاهان، آب و هوا ممکن است هر کدام به ترتیب در حدود 30 و 20 درصد از حجم خاک را اشغال کرده باشند. عملیات خاک ورزی می تواند نسبت آب و گازها در خاک سطحی را تحت تأثیر قرار دهد. درخاکهای غرقابی شالیزار، اکسیژن فقط به صورت محلول در آب خاک وجود دارد.

95 درصد یا بیشتر فاز جامد خاک را مواد معدنی و 5 درصد یا کمتر را مواد آلی تشکیل می دهد، مع‌ذلک در مناطق معتدل و سردتر جهان موادآلی خاک ممکن است بین 5 تا 10 درصد یا حتی بیشتر فاز جامد را تشکیل دهد، درحالیکه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مقدار موادآلی خاک کمتر از 5 درصد است. بنابراین نسبت موادآلی و معدنی به طور قابل توجهی از خاکی به خاک دیگر متفاوت بوده و به خصوصیات اقلیم منطقه بستگی دارد.

1- موادآلی خاک :

موادآلی خاک از پس ماندهای گیاهی وحیوانی منشأ می گیرد که معمولاً در مراحل مختلف تجزیه یعنی از مواد تازه اضافه شده تا هوموس کاملاً تجزیه شده هستند. بعداً با جزئیات بیشتر در مورد مواد آلی خاک بحث خواهد شد. مواد آلی خاک تعدادی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را مهار می کند. موادآلی، ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش داده و منبع چند عنصر ضروری مخصوصاً نیتروژن، گوگرد و فسفر برای گیاه همچنین فراهم کننده انرژی برای میکروارگانیسم های خاک می باشند.

2- آب خاک:

پایداری کشاورزی یک کشور یا یک منطقه بستگی زیادی به چگونگی مدیریت آبهای سطحی و زیرزمینی دارد. آب به داخل منافذ بین ذرات خاک نفوذ می کند و با شدتهای مختلف نگه داشته می‌شود. مقدار آب خاک را می توان به وسیله کاهش وزن خاک بر اثر خشک کردن به طور مستقیم، یا با استفاده از تانسیومتر، بلوکهای گچی یا نایلونی روش پخش نوترونی و TDR) Time- domainre flectance) اندازه‌گیری نمود. مکش آب خاک با کاهش مقدار آب افزایش می یابد. مکش آب خاک در هر لحظه از زمان، حرکت آب در خاک و جذب آن توسط گیاه را کنترل می کند. وقتی که مکش آب بین 0.01 تا 0.03مگاپاسکال (یک مگاپاسکال(MPa) برابر 10 اتمسفر می باشد) باشد، آب در اثر نیروی جاذبه به لایه های پایینی حرکت می کند. وقتی که مکش آب خاک به 1.5 مگاپاسکال یا بیشتر برسد نیروی چسبندگی به قدری زیاد است که ریشه های گیاهان بسختی می توانند از آب خاک استفاده کنند. تقریباً در این مکش بیشتر گیاهان به طور دائم پژمرده شده و رشدشان متوقف می گردد. آب خاک بین 0.01 تا 1.5 مگاپاسکال به عنوان آب قابل دسترس برای گیاه در نظر گرفته می شود.

علاوه بر ضرورت آب برای هر حیاتی، آب خاک ناقل عناصر غذایی برای گیاهان هست. تمام عناصر بعد از محلول شدن توسط ریشه گیاه قابل جذب می شوند. بنابراین مدیریت آب خاک بخش مهمی از مدیریت حاصلخیزی خاک را تشکیل می دهد.

3- هوای خاک :

مقدار و ترکیب هوای خاک به وسیله روابط آب - خاک تعیین می شود. هوای خاک از هوای آتمسفر از چند نظر متفاوت است. هوای خاک رطوبت بیشتری دارد و غلظت دی‌اکسیدکربن آن چند صد برابر غلظت آن در آتمسفر می باشد. در نتیجه مقدار اکسیژن در هوای خاک به طور قابل توجهی کاهش پیدا می کند و ممکن است 10 تا 12 درصد یا کمتر از آن در مقایسه با 21 درصد در آتمسفر باشد. هوای خاک به طور عمده از طریق پخشیدگی در میان منافذ خاک حرکت می‌کند، شدت پخش شدن در منافذ پر از هوا چندین برابر بیشتر از شدت آن در منافذ پر از آب می باشد.

ادامه مطلب

پنجشنبه 5 شهریور 1388

تأثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاك

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: خاک شناسی، سایر، 

تأثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاك

تغییرات خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك بستگی به كیفیت سیلاب و تعداد دفعات سیل گیری دارد. بنابراین كیفیت سیلاب، موفقیت و یا عدم موفقیت طرحهای پخش سیلاب را تحت تاثیر قرار میدهد. در بررسی‌های انجام شده توسط سكوتی(1381) مشخص گردید كه در اثر پخش سیلاب در عرصه آبخوان پلدشت، مقادیر هدایت الكتریكی، رس، كربن آلی، ازت، سدیم، ‌كلسیم، منیزیم، ‌گچ و آهك در طول چهار سال به ترتیب 26/1 ، 44/0 ، 29/1 ، 34/0 ، 63/0 ،‌ 62/0 ، 38/1 ، 149 و 43/0 نسبت به سال اول افزایش و مقادیر PH ، شن و نفوذپذیری خاك به ترتیب 01/0 ، 07/0 و 4/0 نسبت به سال اول كاهش یافته است. وزن مخصوص ظاهری خاك نیز تغییرات معنی داری در خود نداشت. اما در عمق 20-0 سانتی متری مقدار سیلت درسال چهارم 2/0 برابر نسبت به سال اول در همین عمق افزایش یافته بود. جدول(4) تغییرات شاخص‌های اندازه‌گیری شده را در طی سه سال مطالعه نشان می‌دهد. بررسی این نتایج و تحقیقات برخی محققین و كوثر(1997) نشان می‌دهد كه میزان نفوذپذیری در اثر پخش سیلاب كاهش یافته، و لكن به علت تدریجی بودن این اثر و افزایش حاصل خیزی خاك در اثر ته‌نشینی مواد معلق در اراضی فرسایش یافته و شنزار می‌توان تاثیر آن را در راستای اهداف اولیة طرح توجیه نمود.

ادامه مطلب

پنجشنبه 5 شهریور 1388

زهکشی Drainage:

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: ابیاری، خاک شناسی، 

به زبان ساده میتوان گفت زهکشی خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاک است .در کشاورزی هدف از زهکشی ، بیشتر فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد ریشه گیاه است ( از نظر تهویه و شوری)  در تعریفی جامع تر میتوان گفت زهکشی به معنی خارج شدن طبیعی یا مصنوعی آب مازاد از یک منطقه بوده و از مباحث بنیادی هیدرولوژی مهندسی است . 

اهمیت زهکشی : هر وقت زمین را آبیاری میکنیم سطح آب سفره زیرزمینی بالا می آید و امر تهویه در منطقه ریشه با مشکل مواجه میشود ضمنا تجمع املاح نیز باعث ایجاد شوری در خاک میگردد .

 مسائلی که به خاطر عدم تهویه در خاک بوجود می آیند :

 

1-کاهش تنفس ریشه و موجودات زنده

2-کاهش نفوذپذیری و حرکت کند املاح در خاک

3- تشکیل ترکیبات سمی در خاک ( انجام عملیات احیا به جای اکسیداسیون)

4-کاهش تولید مواد غذایی در خاک

 بعضی از زمینها بصورت طبیعی زهکشی شده اند ( به علت وجود شیب و با کمک نیروی ثقل )و در بعضی از موارد زهکشی بصورت مصنوعی انجام میشود مانند کانال یا لوله .

نگاهی به مقایسه درصد مصرف آب در کشورهای مختلف جهان میتواند اهمیت زهکشی را برای ما نمایان تر سازد.

ادامه مطلب

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :